تبیین موقعیت امام حسن عسکری (ع) در رهبری شیعه

نویسنده

چکیده

 امامان شیعه (ع) در وضعیت سیاسی، اجتماعی و اعتقادی شیعیان نقش حیاتی داشتند. آنها هیچ­گاه فرصت مناسبی برای آشکار کردن دعوت خود نداشتند، اما در شرایط مختلف با راهنمایی­ها و عملکردهای خود شیعیان را به راه مستقیم و دوری از آسیب­های جامعه راهنمایی می­کردند. امام حسن عسکری بااینکه در عصر حاکمیت مستبدترین سلاطین زندگی می­کرد، هیچ­گاه از دست حکومت عباسی آزاد نبود و در دوره­ امامت خود حیات سیاسی، اجتماعی و به­ویژه فرهنگ شیعه را زنده نگه­داشت. نوشتار حاضر با تبیین وضعیت امام حسن عسکری (ع) در رهبری شیعه بر این نکته تأکید می­کند که امامان شیعه در موقعیت­های مختلف از روش­های گوناگون برای رهبری شیعه استفاده می­کردند. امام حسن عسکری (ع) برای حفظ تشیع و ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) با توجه به شرایط موجود از روش­های مختلفی مانند تربیت شاگردان، فرستادن نماینده به نقاط مختلف و فرستادن نامه و پیک به­صورت مخفیانه استفاده می­کرد. ایشان تمام سعی خود را برای حفظ شیعیان و آمادگی آنها برای غیبت انجام داد تا شیعیان از این مرحله مهم تاریخی با موفقیت عبور کنند.

کلیدواژه‌ها