درباره نشریه

نشریه تخصصی تاریخنامه اسلام در تاریخ 1398/4/3 به شماره ثبت 85349 مجوز انتشار از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.