نقش امام جعفر صادق (ع) در گسترش علوم

نویسنده

چکیده

 نقش ائمه اطهار (ع) در جامعه اسلامی بسیار چشم­گیر و مهم است و این تفکر که آنها تنها رهبران معنوی و یا امامان هدایت و راهنمایی هستند با گزارش­های تاریخی موجود و واقعیت­های تاریخی مطابقت ندارد. بنابرابن، نمی­توان هیچ سهمی در شکل­گیری و توسعه تمدن اسلامی به­ویژه در بعد علمی برای آنها در نظر گرفت؛ زیرا این امر آشکارا در تاریخ زندگی ائمه (ع) دیده می­شود و دو قرن و نیم حضور فعال علمی از طرف ائمه معصومین (ع) آن­هم زمانی که سرآغاز تمدن اسلامی نامیده شده است نقشی مهم و غیرقابل انکار است. پژوهش حاضر به نقش امام صادق (ع) در گسترش علوم اشاره می­کند، پس پژوهش حاضر رشد علمی و میزان تأثیرگذاری ایشان در این حرکت تمدن­ساز و حیات علمی ایشان را بررسی می­کند.

کلیدواژه‌ها