وضعیت شیعیان عربستان سعودی

نویسنده

چکیده

تأسیس دولت سعودی از همان ابتدا سرکوب و به حاشیه­راندن شیعیان را در پی­داشت. در این میان ضعیف کردن نهادهای شیعی رنگ دولتی به خود گرفت و به سیاست رسمی رژیم تبدیل شد. در این فضا با آنکه شیعیان به­دنبال هویت شیعی خود راهکارهای مختلفی از انقلابی­گری تا گفت­وگو و چانه­زنی با حکومت را در پیش گرفته­اند تاکنون به حق اجتماعی و سیاسی خود نرسیده­اند. در نوشتار حاضر باتوجه به برخورد تبعیض­آمیز حکومت آل­ سعود با اقلیت شیعه وضعیت و چالش­های پیش­روی شیعیان بررسی می­شود. استدلال نگارنده این است که به­دلیل پیوند ساختار قدرت با ایدئولوژی وهابیت ضعف­های ساختاری-نهادی و اختلاف در نگاه مبارزاتی میان فعالان شیعی و تبعیض علیه شیعیان کما ادامه دارد و بیرون رفتن از وضعیت موجود ثمربخش نیست. رهبران و نخبگان شیعه باید با پذیرش واقعیت­های موجود و در پیش­گرفتن استراتژی­های مسالمت­آمیز مبتنی بر گفت­وگو تعامل و ارتباط خود با دیگر گروه­ها و شبکه­های داخلی را نیز افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها