عبیدالله‌بن زیاد و نقش او در واقعه کربلا

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر، شخصیت عبیدالله­بن زیاد و نقش او در کربلا  را بررسی می­کند. عبیدالله مدتی در خراسان و بصره حگومت کرد و زمان حرکت امام حسین (ع) به­دلیل سبقه درخشان خود و پدرش نزد حکومت یزید و معاویه، والی کوفه شد و تمام سپاهیان فرستاده­شده به کربلا تحت فرمان وی بودند. نقش وی در به­وجودآمدن واقعه کربلا این بود که سپاه حصین­بن نمیر را فرستاد تا مسیر امام (ع) را سد کند و ایشان را به مسیری دیگر منحرف کند، سپس عمر سعد را راهی کرد که با امام (ع) درگیر شود و درنهایت بعد از جنگی سخت، امام (ع) و تمام یاران ایشان را به­شهادت رساند. نقش وی به­قدری چشم­گیر است که هم­عصران وی و خود یزید او را عامل اصلی واقعه عاشورا می­دانند. درحالی­که به­ظاهر پیروز میدان بود، ولی درواقع با ظلمی که به خاندان پیامبر (ص) کرده بود، شکست خورد و خیلی زود توسط شیعیانی مثل مختار ثقفی به بدترین وجه کشته شد.                                                                                                                                         

کلیدواژه‌ها