شرایط فرهنگی و سیاسی در دوران امام سجاد (ع) و برخورد امام با این دوران

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی تاریخ اسلام، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران.

چکیده

شناخت تاریخ و اسلوب رفتاری و روش نظری و عملی ائمه معصوم (ع) یکی از مهم ترین مسئولیت های دینی – فرهنگی مسلمانان به ویژه شیعیان در هر دوره ای از تاریخ است؛ زیرا تنها با تأسی به منش و رفتار ایشان و نقش پذیری جامعه انسانی در ابعاد زمینه های متفاوت فردی و اجتماعی از روش زندگی ایشان است که می توان مسیر سعادت و خوشبختی را ترسیم بخشید. علاوه بر آن تأسی به سیره ائمه هدی (ع) در تمام زمینه­ها برای تداوم مکتب اسلام و تکمیل معارف آن و نیز در تمامی صحنه های رویاروی حق و باطل، امری لازم و ضروری است و می­تواند راه گشای بسیاری از مسایل و معضلات جامعه اسلامی باشد؛ در نتیجه نیاز است بیش از پیش ادوار زندگانی و سیره معصومان علیهم السلام را به عنوان الگوی روشی و راهبردی مورد توجه قرار داد. بدین منظور پژوهش حاضر در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی شرایط فرهنگی سیاسی دوران امام سجاد علیه السلام و روش مواجهه ایشان با این شرایط را مورد توجه قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها