بازنمایی تعارض ظاهری آیاتی از قرآن کریم با گزارش های تاریخی

نویسنده

دانش پژوه دکتری تاریخ اهل بیت علیهم السلام، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، قم: ایران.

چکیده

 منابع تاریخی حکایت از آن دارد که بیعت رضوان به دنبال جریان صلح حدیبیه و در حاشیه­ی آن مطرح شده و از وقایع مهم تاریخ اسلام است و دو آیه قرآن در مورد این رخداد نازل شده است. تحلیل مورخان اهل سنت و شیعه و چگونگی برخورد آن‌ها با این گزارش­ها با توجه به آیات مربوط به این جریان،  متفاوت است. مورخان اهل سنت، بدنبال اثبات عدالت همه صحابه با استناد به آیه 18 سوره فتح هستند. اهمیت این پیمان و استفاده‌هایی که از این جریان در کتب تاریخی و تفسیری شده و اختلاف نظر‌هایی که در این زمینه وجود دارد، ضرورت انجام این پژوهش را روشن می­سازد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع تاریخی و تفسیری و با نگاهی تطبیقی تلاش دارد به این سؤال پاسخگو گوید که چگونه می­توان تعارض ظاهری بین آیه مذکور و برخی از گزارش­های تاریخی را حل کرد؟ نتایج حاصل از پزوهش حاضر حاکی از ان است که حضور صحابه در بیعت رضوان دلیلی بر عدالت صحابه نیست.

کلیدواژه‌ها