ادوار حیات،تحلیل شخصیت و اعتقاد مذهبی زهیربن قین

نویسنده

چکیده

  در این تحقیق تلاش شده؛ تا شخیت جناب زهیر بن قین از زاویه های مختلفی چون؛ اعتقادات ،  مبارزات، شجاعت، فداکاری در صدر اسلام ودرقیام خونین وتاریخی امام حسین(ع) درکربلا مورد بحث، تجزیه وتحلیل قرار گیرد . چرا که یاران ایثارگر امام حسین (ع) در کربلا افرادی با ایمانی راسخ هستند که در شرایطی بسیار سخت دست از یاری امام زمانشان نکشیدند والگوی آیندگان گردیدند. در این میان زهیربن قین که ازشخصیت های محبوب قیام عاشورا است؛ در نگاشته های تاریخی ،قبل از قیام عاشورا دوراز اهل بیت معرفی شده است.محققبادلایل وشواهد موثق با روش تحلیلی –توصیفی و با داده های کتابخانه ای  ثابت کرده است که پیش از قیام عاشورا یک مؤمن وشیعه واقعی امیر المؤمنین علی(ع) واولاد اوبوده است  واتهام عثمانی بودن ایشان را رد کرده است. پژوهشگر، نحوه ی پیوستن زهیر به کاروان امام حسین (ع) وخطبه های او درمیدان رزم، دربرابر سپاه یزید و چگونگی جنگ ونبرد زهیر به خاطر دفاع از اهل بیت پیامبر(ص) کیفیت شهادت او راتجزیه وتحلیل کرده است وسابقة ارتباط وارادت زهیربه خاندان علی(ع) واولادش را به شکل مستند ثابت کرده است. همچنین نویسنده  دید گاه های امام حسن عسکری(ع) وامام زمان (ع) وامام حسین (ع)، راجع به اعتقاد وشخصیت زهیر را با اسفاده ازمنابع موثق ومعتبر بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها